KAURALESE JA VERENSOKERI

Kauraleseen sisältämä liukoinen ravintokuitu, beta-glukaani, vaikuttaa aterian jälkeisiin veren sokeripitoisuuden muutoksiin edullisesti. Hiilihydraattipitoisen aterian jälkeen veren sokeripitoisuus ensin nousee ja sen jälkeen laskee normaalisti nopeasti. Näiden muutosten takia vireystila aterian jälkeen saattaa muuttua nopeasti. Tilannetta korjataan helposti nauttimalla lisää hiilihydraatteja.

Kauran liukoisella ravintokuidulla on kyky estää näitä verensokerin muutoksia. Yksi annos SELKEÄÄ KAURAA juomaa sisältää > 2 g kauran liukoista ravintokuitua. Tämä määrä on riittävä neutraloimaan normaalin aterian hiilihydraattien vaikutuksen verensokeriin.